nhà hàng

Xu hướng chuyển dịch trong lĩnh vực giao hàng thực phẩm

Các công ty thực phẩm tiếp cận khách hàng của họ chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Trong lĩnh vực giao hàng thực phẩm, giao hàng nhà hàng đã tăng 20% ​​trong 5 năm qua; trong khi doanh số giao đồ ăn trực tuyến ước tính sẽ tăng lên tới 220 tỷ đô la vào năm 2023 – tương đương 40% tổng doanh thu của nhà hàng.

17/01/2021 • Babuki JSC