Quản trị Nhân sự

Event Slides – Giải mã Chính sách Nhân sự của TGDĐ

Chia sẻ của TGDĐ về niềm tin vào con người và chính sách đãi ngộ nhân sự.

29/06/2021 • Babuki JSC
Quản trị Nhân sự

Nhà đầu tư John Doerr sử dụng OKR như thế nào?

Kể từ khi gia nhập Kleiner Perkins vào năm 1980, nhà đầu tư mạo hiểm John Doerr đã giúp tài trợ cho Intuit, Amazon, Google,…

28/01/2021 • Babuki JSC
Quản trị Nhân sự

5 Chiến lược làm việc bán thời gian thành công

Hầu hết các chuyên gia bắt đầu làm việc bán thời gian để tạo ra các giải pháp trong một số trường hợp. Họ có…

28/01/2021 • Babuki JSC