Pfizer

Pfizer: Từ vua thuốc cường dương Viagra đến đế chế vaccine hàng tỷ USD mùa dịch Covid-19

Pfizer đã trở thành một đế chế mới mùa dịch Covid-19 khi vaccine của hãng được săn lùng bởi nhiều quốc gia. Thế nhưng điều không mấy ai lưu ý là Pfizer vốn từng nổi tiếng với dòng thuốc Viagra.

29/07/2021 • Babuki JSC