Phần mềm

Tại sao phần mềm đang “ăn” thế giới?

Trong 10 năm tới, nhiều ngành công nghiệp sẽ có đợt phát bởi phần mềm, với việc các công ty mới ở Thung lũng Silicon đang tạo ra nhiều đợt phá trong nhiều lĩnh vực hơn.

13/04/2021 • Babuki JSC