phân tích thị trường

Phân tích SWOT là gì? Thực hiện ra sao?

Phân tích SWOT liên quan đến việc thu thập và miêu tả thông tin về các yếu tố bên trong và bên ngoài, có hoặc có thể có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Phân tích này giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ về những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp và nhìn nhận các cơ hội và mối đe dọa từ bên ngoài. Dựa vào đó, chủ doanh nghiệp hay phụ trách các bộ phận có thể đề xuất những chiến lược và kế hoạch kịp thời, đúng đắn để doanh nghiệp phát triển.

03/04/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Report – Thị trường FMCG Việt Nam (Dec 2020) – by Kantar

Ebook – Tái cấu trúc doanh nghiệp Mục lục 3 cách thoát khỏi suy thoái trong chu kỳ kinh doanh – Khủng hoảng kinh doanh…

30/03/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Tổng quan Thị trường bán lẻ Việt Nam

Với tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng phi thường trong thị trường bán lẻ. Xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục trong tương lai, do nhân khẩu học dân số tương đối trẻ và hành vi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Bài viết này khái quát quy mô, cơ cấu thị trường bán lẻ và xu hướng nhượng quyền.

22/01/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam

Thị trường cà phê Việt Nam là một thị trường có quy mô và tiềm năng lớn để phát triển. Hãy cùng Babuki tìm hiểu…

17/01/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Thị trường Thương mại điện tử Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Thương mại điện tử Việt Nam có rất nhiều triển vọng, dựa trên quan sát về quy mô và sức tăng trưởng đã được đề cập trong phần 1. Các xu hướng nổi bật, động lực, rào cản, cơ hội và thách thức của thị trường bán lẻ – thương mại điện tử Việt Nam được đề cập trong phần 2 này là cơ sở để xác định cơ hội phát triển cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào ngành như các đơn vị sản xuất, phân phối, bán sỉ/ lẻ, các sàn thương mại điện tử, các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, marketing và logistics.

13/01/2021 • Babuki JSC