phân tích thị trường

Thị trường Dược phẩm Việt Nam: Nền tảng cạnh tranh

Những cải cách làm tăng sức hấp dẫn của thị trường dược phẩm trong nước dẫn đến sự bùng nổ các thương vụ mua bán và sáp nhập với các công ty dược đa quốc gia.

13/07/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Dự báo Thị trường Thuốc kê đơn (ETC) và Thuốc không kê đơn (OTC)

Cùng tìm hiểu xem thị trường Thuốc kê đơn (ETC) và thuốc không kê đơn (OTC) được dự báo sẽ phát triển như thế nào trong những năm tới.

08/07/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Thị trường Dược phẩm Việt Nam 2020, dự báo tới năm 2024

Nền kinh tế phát triển bất chấp đại dịch và nhu cầu ngày càng lớn đang là thúc đẩy thị trường dược phẩm và chăm…

08/07/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Thị trường Y tế Việt Nam 2020, dự báo tới năm 2024

Thị trường y tế của Việt Nam có quy mô 331,3 nghìn tỷ VND vào năm 2019, chiếm 5,4% GDP của cả nước, và tăng lên mức 359,2 nghìn tỷ VND vào năm 2020. Trong đó nguồn từ ngân sách của Chính phủ chiếm 55,5% tổng chi tiêu cho y tế, chủ yếu thông qua bảo hiểm y tế. Tổng chi tiêu bình quân đầu người ở mức 149 USD – một mức tương đối khiêm tốn so với thế giới.

08/07/2021 • Babuki JSC
phân tích thị trường

Thị trường thiết bị y tế Việt Nam: Tổng quan và Xu hướng phát triển

Cùng với sự phát triển của ngành y tế, thị trường Thiết bị y tế Việt Nam liên tục phát triển trong những năm gần đây. Thị trường này được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong giai đoạn 2020-2025, bất chấp những khó khăn kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

30/06/2021 • Babuki JSC