Quản trị doanh nghiệp

Các chỉ số quan trọng trong báo cáo tài chính

Đây là các chỉ số quan trọng nhất trong báo cáo tài chính mà chủ doanh nghiệp cần nắm để hiểu tình hình tài chính cũng như đưa ra những chiến lược đúng đắn.

09/08/2021 • Babuki JSC
Quản trị doanh nghiệp

Mô hình McKinsey 7s trong doanh nghiệp

Mô hình McKinsey 7s phân tích thiết kế tổ chức của công ty bằng cách xem xét 7 yếu tố nội bộ chính, để xác định xem chúng có được liên kết hiệu quả và cho phép tổ chức đạt được mục tiêu hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC
Quản trị doanh nghiệp

Quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh

Quản trị sự thay đổi là cách tiếp cận có cấu trúc để đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện triệt để và những lợi ích lâu dài của việc thay đổi sẽ được đảm bảo.

13/04/2021 • Babuki JSC