quản trị

Quản lý sự kém hiệu quả trong Doanh nghiệp gia đình

Trong các doanh nghiệp gia đình, các nhà lãnh đạo đôi khi đưa ra các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên mối quan hệ và nghĩa vụ nhiều như dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

13/04/2021 • Babuki JSC
quản trị

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Bất kì một chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào cũng quan tâm và cần hiểu về báo cáo tài chính của doanh nghiệp….

28/01/2021 • Babuki JSC