Report

Report – Báo cáo ngành F&B 2020

Báo cáo cho thấy thực trạng ngành F&B trong nước và thế giới năm 2020, những cơ hội & thách thức và một vài gợi ý về giải pháp cho ngành.

14/07/2021 • Babuki JSC
Report

Report – Vietnam Innovation & Tech Investment 2020

Báo cáo thị trường về đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp và công nghệ (Innovation & Tech Investment) năm 2020.

29/06/2021 • Babuki JSC
Report

Ebook – Hướng dẫn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tại Việt Nam 2020

Ebook đề cập đến xu hướng, khái niệm, lộ trình, công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp và các giải pháp công nghệ cho chuyển đổi số.

30/05/2021 • Babuki JSC
Report

Report – Digital Consumers of Tomorrow, Here Today

Báo cáo về hành vi người tiêu dùng trực tuyến (Digital Consumers) tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á từ Bain & Company và Facebook.

30/05/2021 • Babuki JSC
Report

Report: e-Conomy SEA 2020 – by Google, Temasek & Bain

Báo cáo về nền kinh tế internet (e-Conomy) ở khu vực Đông Nam Á năm 2020 từ Google, Temasek và Bain & Company.

30/05/2021 • Babuki JSC