Sản phẩm dưỡng da

Thị trường Sản phẩm dưỡng da Việt Nam

Trong giai đoạn từ 2017-2022, sản phẩm dưỡng da dự kiến sẽ ghi nhận CAGR là 11% để đạt được 12.4 nghìn tỷ đồng vào năm 2022.

11/01/2021 • Babuki JSC