Sony

Kazuo Hirai, người tái cấu trúc thành công gã khổng lồ Sony đang suy thoái

Tập đoàn Sony lấy lại được vẻ rực rỡ, thể hiện qua lợi nhuận ròng lần đầu tiên vượt quá 1 nghìn tỷ yên (9 tỷ USD) trong năm tài chính 2020 kết thúc vào tháng 3 năm 2021.

28/07/2021 • Babuki JSC