TGDD

Kết quả kinh doanh nổi bật của Thế giới di động (TGDD) năm 2020 và tầm nhìn 2030

Thế giới di động đặt mục tiêu tới năm 2030 trở thành tập đoàn số 1 Đông Nam Á về bán lẻ, thương mại điện tử, và dịch vụ liên quan.

29/06/2021 • Babuki JSC
TGDD

Event Slides – Giải mã Chính sách Nhân sự của TGDĐ

Chia sẻ của TGDĐ về niềm tin vào con người và chính sách đãi ngộ nhân sự.

29/06/2021 • Babuki JSC
TGDD

Event Slides – Giải mã hệ thống Quản trị bằng Công nghệ của TGDĐ

Chia sẻ của của Thế giới di động (TGDĐ) về hệ thống quản trị bằng công nghệ.

29/06/2021 • Babuki JSC