Thị trường bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam – Nền tảng cạnh tranh

Thị trường bán lẻ của Việt Nam sinh lời nhiều, nhưng cũng cạnh tranh cao do nhiều công ty đã có mặt trên thị trường và nhiều hơn nữa đang tìm cách tham gia.

19/01/2021 • Babuki JSC