Thị trường bánh kẹo

Thị trường Bánh kẹo Việt Nam năm 2019

Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm toàn ngành bình quân trong giai đoạn 2010-2014 đạt 10%, trong khi con số này trong giai đoạn 2006 – 2010 là 35%, dự báo từ 2015 – 2019 mức tăng trưởng khoảng 8-9%.

13/01/2020 • Babuki JSC