Thực phẩm tươi sống

Thị trường thủy hải sản Việt Nam 2020, dự báo tới năm 2025

Quy mô thị trường thủy hải sản Việt Nam được ước tính khoảng 190,7 nghìn tỷ VND (2546,4 nghìn tấn) vào năm 2020. Dù tổng sản lượng giảm do đại dịch, quy mô thị trường vẫn tăng 10,42% so với năm 2019, và được dự báo sẽ tăng đến 257,9 nghìn tỷ VND cho đến năm 2025.

04/08/2021 • Babuki JSC
Thực phẩm tươi sống

Tổng quan Thị trường Thực phẩm tươi sống Việt Nam

Quy mô thị trường thực phẩm tươi sống Việt Nam ước tính có giá trị 27 tỉ USD và đang tăng trưởng. Doanh số bán thực phẩm tươi sống được dự báo tăng 4,3%/năm.

18/01/2021 • Babuki JSC