Thực phẩm và đồ uống

Dự báo ngành Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam năm 2021

Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng của thị trường thực phẩm và đồ uống không cồn Việt Nam sẽ chậm lại sau khi thị…

25/06/2021 • Babuki JSC
Thực phẩm và đồ uống

Bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C) ngành Thực phẩm & đồ uống

Các thương hiệu thực phẩm và đồ uống ngày càng dành nhiều ngân sách cho bán hàng trực tiếp, khiến tốc độ phát triển D2C tăng cao.

25/06/2021 • Babuki JSC