thực phẩm

Xuất khẩu thuỷ sản: triển vọng tích cực và thách thức không nhỏ

Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA sẽ mang đến nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy sản, kèm theo đó là nhiều thách thức mà ngành này phải đối mặt.

20/02/2022 • Kathy Trần
thực phẩm

Tổng quan về Chuỗi cung ứng Thực phẩm

Hầu hết mọi người không quan tâm đến việc món bít tết ngon và đậm vị mà họ sắp sửa ăn có hành trình như…

11/07/2021 • Babuki JSC
thực phẩm

Sự phát triển hệ sinh thái thực phẩm

Mỗi ngày, 7,7 tỷ người trên thế giới tiêu thụ 14,5 triệu tấn thực phẩm. Tuy nhiên chúng ta ăn món gì, khi nào, ở đâu…

27/06/2021 • Babuki JSC
thực phẩm

Tổng quan thị trường Thực phẩm Việt Nam 2020

Tổng quan thị trường Thực phẩm Việt Nam 2020 Những chuyển động của thị trường Thực phẩm gần đây Tháng 10/2020, Smithfield Foods (Hoa Kỳ) đạt được…

31/05/2021 • Babuki JSC