tiêu chí lựa chọn

6 tiêu chí chọn công ty phân tích thị trường

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho nhiều khách hàng, chúng tôi tổng hợp và phân tích 6 tiêu chí quan trọng mà một công ty phân tích thị trường tốt phải có, nhằm giúp bạn có căn cứ lựa chọn hợp tác.

03/04/2020 • Babuki JSC