TikTok

TikTok: Sử dụng các nền tảng AI để dẫn đầu thị trường

Một sự kết hợp thú vị giữa công nghệ dự đoán và kiểm duyệt hành vi con người cho phép ByteDance tạo ra một hệ sinh thái video toàn cầu năng động, điển hình thành công là Tiktok.

13/04/2021 • Babuki JSC