triển khai

Ebook: Kênh phân phối P2 – Triển khai, Quản lý & Đánh giá kênh phân phối

Cuốn ebook phân tích rõ phương thức lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối, 4 bước triển khai, cách quản lý xung đột và 8 tiêu chí đánh giá hiệu quả kênh phân phối.

31/08/2021 • Babuki JSC
triển khai

4 bước triển khai kênh phân phối hiệu quả

Mọi doanh nghiệp đều coi trọng việc triển khai kênh phân phối. Hiểu về kênh phân phối, lựa chọn đúng kênh và cách thức triển khai mới chỉ là bước đầu của việc xây dựng kênh phân phối, phần quan trọng chính là triển khai. Vậy làm thế nào để triển khai kênh phân phối? Bài viết sẽ mang tới những thông tin đầy đủ nhất về quy trình triển khai kênh phân phối.

19/03/2021 • Babuki JSC
triển khai

Lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối chính xác nhất

Lựa chọn đúng kênh phân phối và cách thức triển khai sẽ góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp cả về doanh thu lẫn thương hiệu.

05/03/2021 • Babuki JSC