Tung sản phẩm

3 Yếu tố giúp tung sản phẩm Dược phẩm thành công

Khảo sát 100 giám đốc điều hành cấp cao từ 20 công ty dược phẩm hàng đầu cho thấy rằng các công ty ra mắt sản phẩm dược phẩm thành công sẽ làm đúng 3 điều này.

23/06/2021 • Babuki JSC