Walmart

Walmart và câu chuyện chuyển đổi số

Walmart đã chuyển mình từ một công ty bán lẻ truyền thống sang công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo nhờ chuyển đổi số chuỗi cung ứng.

13/04/2021 • Babuki JSC
Walmart

Quản trị Chuỗi cung ứng Walmart

Trong vài thập kỷ qua, Walmart đã trở thành nhà bán lẻ lớn nhất và được cho là mạnh nhất thế giới với doanh thu,…

09/01/2021 • Babuki JSC