y tế

Giải mã nghịch lý tăng trưởng của cổ phiếu ngành y tế năm 2021

Y tế toàn cầu có thể tăng trưởng vượt trội trong dịch bệnh, vì sao ngành y tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm trong hoạt động đầu tư và có mức tăng giá cổ phiếu thấp?

28/08/2021 • Babuki JSC
y tế

Thị trường Y tế Việt Nam 2020, dự báo tới năm 2024

Thị trường y tế của Việt Nam có quy mô 331,3 nghìn tỷ VND vào năm 2019, chiếm 5,4% GDP của cả nước, và tăng lên mức 359,2 nghìn tỷ VND vào năm 2020. Trong đó nguồn từ ngân sách của Chính phủ chiếm 55,5% tổng chi tiêu cho y tế, chủ yếu thông qua bảo hiểm y tế. Tổng chi tiêu bình quân đầu người ở mức 149 USD – một mức tương đối khiêm tốn so với thế giới.

08/07/2021 • Babuki JSC
y tế

Các Startup Y tế kỹ thuật số thay đổi tương lai ngành

Các startup trên thế giới tập trung vào các giải pháp y tế kỹ thuật số đang làm thay đổi ngành y tế một cách mạnh mẽ.

09/01/2021 • Babuki JSC