Đăng bởi Babuki JSC vào 28/01/2021

Tư vấn tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên nền tảng phân tích tài chính chi tiết và chuyên sâu. Các dịch vụ cung cấp bao gồm dịch vụ tư vấn thương vụ, quản lý rủi ro, tư vấn thuế, tuy nhiên, kỹ năng tài chính và kế toán luôn luôn ở trung tâm của các dịch vụ được cung cấp.

Thị trường tư vấn tài chính

Phân khúc tư vấn tài chính ước tính trị giá 67 tỷ đô la, gần một phần tư thị trường tư vấn toàn cầu. Không giống như các phân khúc khác trong ngành tư vấn, trong suốt những năm khủng hoảng và hậu quả của nó, tư vấn tài chính tiếp tục tương đối ổn định, được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhu cầu về quản lý khủng hoảng và tái cấu trúc tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi không lâu sau đó, nhu cầu về dịch vụ tư vấn kế toán và quản lý rủi ro đã tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, thị trường mua bán và sáp nhập đã phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu về tài chính doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn thương vụ. Ba dịch vụ này kết hợp nhiều hơn để bù đắp sự sụt giảm (lớn) nhu cầu trong các lĩnh vực tư vấn tài chính khác, thúc đẩy xu hướng tăng trên thị trường nói chung.

Tổng quan Tư vấn Tài chính (Financial Advisory)

Thị trường tư vấn tài chính bao gồm các lĩnh vực chính:

 • Tư vấn hỗ trợ giao dịch
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Quản trị rủi ro
 • Tư vấn thuế
 • và Tư vấn kế toán

Dịch vụ tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính trong hỗ trợ giao dịch

Tư vấn tài chính cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ liên quan đến việc mua bán và sáp nhập hoặc thoái vốn của doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm từ thiết lập chiến lược M&A, sàng lọc đối tượng mục tiêu, định giá và thẩm định giao dịch trong các bước trước giao dịch đến hỗ trợ tích hợp sau sáp nhập.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là lĩnh vực tư vấn liên quan đến vấn đề tài trợ và cơ cấu vốn. Các đề xuất chính bao gồm tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả đầu tư thay thế), quản lý vốn lưu động (cũng gắn chặt với phân khúc tư vấn tài chính trong tư vấn vận hành), IPO và thị trường vốn.

Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp

Khi các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, họ thường chuyển sang các chuyên gia Tái cấu trúc doanh nghiệp. Các chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt được tình hình khủng hoảng (ngắn hạn) và sau đó đảm bảo kế hoạch Tái cấu trúc được thực hiện trong dài hạn. Các dịch vụ chính bao gồm quản lý mất khả năng thanh toán (hoặc phá sản), tái cấu trúc, và quản lý nợ.

Tư vấn tài chính trong Quản trị rủi ro

Giúp các tổ chức đảm bảo rằng sự không chắc chắn trong doanh nghiệp và thị trường không ảnh hưởng (hoặc ở tối thiểu) tới các mục tiêu kinh doanh.

Ngoài ra, các dịch vụ chính là quản lý rủi ro (phân tích rủi ro và đảm bảo có các quy trình và quản trị để giảm thiểu rủi ro), kiểm soát rủi ro (thiết lập hệ thống cảnh báo phù hợp có thể phát hiện rủi ro), kiểm toán nội bộ (đánh giá nhằm lập bản đồ rủi ro và tuân thủ) và rủi ro CNTT; bao gồm các rủi ro ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, như an ninh mạng, quản trị kỹ thuật số và quản lý dữ liệu doanh nghiệp.

Tư vấn thuế

Xoay quanh việc giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật thuế, bao gồm các đề xuất như chiến lược thuế doanh nghiệp, tư vấn địa điểm đăng ký kinh doanh, chuyển giá và chuỗi cung ứng phù hợp với thuế.

Tư vấn kế toán

Tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa các thách thức liên quan đến các báo cáo kế toán và tài chính. Các dự án thường đòi hỏi phải tăng cường hiệu quả của chức năng kế toán, cải thiện số lượng cũng như chất lượng báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý ở tất cả các cấp, như Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) trên toàn cầu và pháp luật địa phương.

Tư vấn viên tư vấn tài chính làm gì?

Không giống như các phân khúc tư vấn khác, các ngành chính trong Tư vấn tài chính ít liên quan đến nhau từ góc độ chức năng – việc phân nhóm dựa trên sự phụ thuộc vào các kỹ năng và năng lực tài chính, trong nhiều trường hợp kết hợp với sự nghiêm ngặt trong phân tích.

Do đó, các ngành có thể được coi là một lĩnh vực dịch vụ riêng biệt: ví dụ, chuyên gia tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A), thực hiện các hoạt động khác biệt đáng kể so với chuyên gia tư vấn rủi ro. Ngoài ra, một phần dịch vụ tư vấn tài chính chồng chéo với các phân khúc tư vấn khác và thậm chí các dịch vụ không tư vấn.

Ví dụ, dịch vụ tài chính doanh nghiệp và M&A cũng được cung cấp bởi các chuyên gia tư vấn chiến lược và ngân hàng đầu tư, trong khi dịch vụ kiện tụng & pháp y cũng là một phần trong danh mục dịch vụ của các công ty luật.

Công ty tư vấn tài chính

Theo truyền thống, thị trường tư vấn tài chính bị chi phối bởi các công ty về dịch vụ thuế và kiểm toán, chẳng hạn như các công ty tư vấn và kế toán lớn. Tuy nhiên, trong những năm qua, các công ty từ các phân khúc khác, như chuyên gia tư vấn chiến lược, chuyên gia quy trình, chuyên gia kinh tế và nhà tích hợp hệ thống đã phát triển dấu ấn của họ trong bối cảnh tư vấn tài chính.

Do sự đa dạng của các dịch vụ trong tư vấn tài chính, mỗi ngành có xu hướng có một nhóm người chơi khác nhau tương đối lớn, như chuyên gia tài chính doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản hoặc chuyên gia quản lý rủi ro.

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các bài viết hay hoặc hỗ trợ tư vấn về chiến lược và quản trị.

Source: Consultancy

Babuki lược dịch và hiệu đính

Từ khoá:

tư vấn tài chính

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Tin tức M&A / Gọi vốn đầu tư Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Nova Consumer được gia hạn khoản vay 17,5 triệu USD từ quỹ đầu tư của Đức

  DEG, chi nhánh đầu tư của ngân hàng phát triển nhà nước Đức KFW, đã gia hạn khoản vay trị giá 17,5 triệu USD cho Nova Consumer, công ty sản xuất thức ăn và thuốc cho vật nuôi thuộc Nova Group.

  03/01/2022 • Kathy Trần
  M&A / Gọi vốn đầu tư Phân tích Thị trường Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Xu hướng đầu tư tạo tác động ở Đông Nam Á

  Thị trường đầu tư tác động của khu vực chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực bao gồm dịch vụ tài chính, năng lượng và sản xuất. Cùng với nhau, các lĩnh vực này chiếm 82% tổng vốn triển khai trong khu vực và 63% tổng số thương vụ.

  29/12/2021 • Kathy Trần
  Tin tức M&A / Gọi vốn đầu tư Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để nhận diện rủi ro tiềm ẩn để tránh và nắm bắt những cơ hội đầu tư

  Việc đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành thạo sẽ giúp cho nhà đầu tư chứng khoán thấu hiểu được vòng quay kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó nắm được tình hình sức khỏe tài chính, hiệu quả kinh doanh, vị thế dòng tiền, nhận diện rủi ro tiềm ẩn để tránh và nắm bắt những cơ hội đầu tư.

  31/08/2021 • Babuki JSC
  Tài liệu Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Nghiên cứu – Vận dụng Balanced Scored Card tại PNJ & Đề xuất giải pháp quản trị

  Nghiên cứu nhằm xây dựng thẻ điểm cân bằng (BSC) cho Công ty PNJ dựa trên 4 khía cạnh/viễn cảnh: Tài chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ và Đào tạo và phát triển.

  17/08/2021 • Kathy Trần
  Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

  Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính (BCTC) đóng vai trò quan trọng nhất. Phân tích BCTC cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng nhất về tình hình tài chính, tình hình vốn, công nợ… cho nhà quản trị doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định điều hành.

  09/08/2021 • Babuki JSC
  Tài chính / Quản trị doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh Tái cấu trúc / Chuyển đổi doanh nghiệp

  Kế hoạch kinh doanh liên tục trong thời kỳ COVID-19

  Trong giai đoạn COVID-19 sự linh động cần được nắm giữ ở mức độ toàn diện bằng cách thiết kế lại kế hoạch liên tục kinh doanh với một cách tiếp cận thực tế hơn.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Cách thức ra quyết định dựa trên AI sẽ như thế nào?

  Ra quyết định dựa trên AI là xu hướng của nền kinh tế số hiện nay. Nhiều công ty đã thích nghi với cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định vận hành. Dữ liệu có thể cải thiện các quyết định, nhưng nó đòi hỏi bộ xử lý phù hợp để tận dụng nó một cách tối đa.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Nhân sự Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Quản lý sự kém hiệu quả trong Doanh nghiệp gia đình

  Trong các doanh nghiệp gia đình, các nhà lãnh đạo đôi khi đưa ra các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên mối quan hệ và nghĩa vụ nhiều như dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  M&A / Gọi vốn đầu tư Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Những Dấu Hiệu Cho Biết Doanh Nghiệp Đã Sẵn Sàng Để IPO

  IPO (Initial Public Offering) là tên viết tắt cho thuật ngữ Phát hành lần đầu ra công chúng. Đây là thuật ngữ giải nghĩa cho hành động chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên sàn lần đầu tiên cho công chúng.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Marketing / CX Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform)

  Nền tảng quản lý dữ liệu là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao bạn thực sự cần nó trong doanh nghiệp của bạn?

  13/04/2021 • Babuki JSC
  bool(false)