Tư vấn chiến lược mua bán & sáp nhập

Tư vấn chiến lược mua bán 1

Vấn đề

Vấn đề doanh nghiệp gặp phải:

 • Sự phù hợp của các hình thức gọi vốn với loại hình hoạt động của doanh nghiệp: gọi vốn dưới hình thức cổ phiếu / trái phiếu, vay vốn ngân hàng,…
 • Tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp
 • Cách thức định giá đúng giá trị doanh nghiệp
 • Tính minh bạch và pháp lý trong quá tình giao dịch:
  • Hồ sơ, hợp đồng giao dịch
  • Thuế / pháp lý liên quan
  • Hồ sơ thanh toán, giải ngân
Tư vấn chiến lược mua bán 2
Tư vấn chiến lược mua bán 3

Giải pháp

Tư vấn chiến lược mua bán & sáp nhập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các giải pháp về:

 • Phân tích, đánh giá cơ hội kinh doanh cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong mua bán & sáp nhập
 • Phân tích & giới thiệu danh sách đối tác/nhà đầu tư tiềm năng cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng đơn vị

Bốn hình thức mua bán & sáp nhập chính

Group 6

Horizontal Merger (M&A theo chiều ngang)

 • Liên quan đến 2 công ty hoạt động và cạnh tranh trong cùng 1 lĩnh vực kinh doanh
     VD: Exxon Mobil = Exxon + Mobil
Group 6

Vertical Merger (M&A theo chiều dọc)

 • Liên quan đến giữa các công ty ở lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng nhưng ở trong cùng 1 ngành
     VD: Vinamilk mua lại Công ty cổ phần Đường Khánh Hòa
Group 6

Conglomerate Merger (M&A kết hợp)

 • Liên quan đến giữa các công ty với lĩnh vực kinh doanh không có mối liên quan với nhau
    VD: Amazon mua lại Whole Foods, eBay mua lauh Paypal
Group 6

Concentric Merger (M&A đồng tâm)

 • Liên quan đến các công ty với lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng thuộc các ngành (industry) gần với nhau
    VD: TGDD mua lại Chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang

Dự án thực tế

 

Chiến lược sáp nhập & mua bán doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Thẩm định khảo sát một doanh nghiệp dược phẩm trong nước cho một tập đoàn dươc phẩm nước ngoài

Mối bận tâm của khách hàng

 • Ngành dược phẩm tại Việt Nam có hấp dẫn và tăng trưởng không?
 • Doanh nghiệp mục tiêu làm thế nào để vượt lên trong cạnh tranh, có thêm nhiều khách hàng và tăng trưởng doanh thu?
 • Có các vấn đề nhạy cảm và dễ tổn thương trong lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như năng lực triển khai của Doanh nghiệp mục tiêu hay không?

Phương pháp của Babuki

 • Chúng tôi đã phân tích các nhân tố thúc đẩy thị trường, quy mô thị trường mà mức độ canh tranh cũng như các đối thủ cạnh tranh chính trong thị trường. Việc phân tích này dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau: từ các báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường (IMS, BMI, Euromonitor,…) cũng như trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong ngành.
 • Chúng tôi đã đánh giá vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp mục tiêu và tiềm năng tăng trưởng dựa trên phân tích dữ liệu cũng như khảo sát sơ bộ khách hàng, điểm bán và phỏng vấn các đơn vị tham gia thị trường

Giá trị mang đến cho khách hàng

 • Nhận diện các triển vọng tăng trưởng doanh thu dự kiến.
 • Nhận diện các vấn đề dễ bị tổn thương trong lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như mức độ tin cậy trong triển khai của Doanh nghiệp mục tiêu.
 • Nhận diện các vấn đề nhạy cảm trong kế hoạch phát triển các sản phẩm mới.
 • Cung cấp các dữ liệu đầu vào về việc định giá trên dự báo 5 năm liên quan đến cả chi phí lẫn các nhân tố thúc đẩy doanh thu.