Tư vấn chiến lược tăng trưởng

1 Tư vấn chiến lược tăng trưởng

Vấn đề

Vấn đề doanh nghiệp gặp phải:

 • Sản phẩm / dịch vụ / lĩnh vực kinh doanh hiện tại gặp khó khăn trong tăng trưởng, không lợi nhuận, hoặc có lợi nhuận nhưng tăng trưởng rất chậm
 • Khó khăn trong xác định sản phẩm / dịch vụ / lĩnh vực trong tâm mới để thử nghiệm và phát triển
 • Không tự tin trong đầu tư sản phẩm / dịch vụ / lĩnh vực trong tâm mới khi không đủ bản chiến lược / kế hoạch kinh doanh đủ độ tin cậy
 • Trăn trở hiệu quả của mô hình kinh doanh hiện tại cũng như cơ hội tăng trưởng của các mô hình mới
 • Những cơ hội tăng trưởng có thể dựa trên lợi thế cạnh tranh, năng lực thực thi của doanh nghiệp
2 Tư vấn chiến lược tăng trưởng
3 Tư vấn chiến lược tăng trưởng

Giải pháp

Tư vấn chiến lược tăng trưởng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các giải pháp về:

 • Tiềm năng tăng trưởng từ lĩnh vực kinh doanh hiện tại
 • Mức độ tiềm năng của sản phẩm / dịch vụ mới
 • Cơ hội tăng trưởng từ lĩnh vực kinh doanh/ mô hình kinh doanh mới

Ansoff Matrix (Ma trận cơ hội tăng trưởng)

Group 6

Market penetration (củng cố thị trường)

 • Tăng doanh thu trên mỗi khách hàng
 • Phát triển phân khúc khách hàng mới trong cùng khu vực địa lý
 • Lấy thị phần của sản phẩm cạnh tranh
Group 6

Market development (Phát triển thị trường)

 • Phát triển khách hàng trong khu vực địa lý mới
 • Phát triển các cách thức đóng gói mới cho sản phẩm (lớn hơn hoặc nhỏ hơn)
 • Phát triển kênh bán hàng mới
Group 6

Product development (Phát triển sản phẩm)

 • Phát triển sản phẩm mở rộng/nâng cấp của sản phẩm hiện tại
 • Phát triển sản phẩm bổ sung/kết hợp với sản phẩm hiện có (bán combo)
 • Phát triển sản phẩm mới cho phân khúc khách hàng hiện tại của bạn
Group 6

Diversification (Lĩnh vực/Mô hình kinh doanh mới)

 • Phát triển lĩnh vực kinh doanh mới: sản phẩm mới trong thị trường mới
 • Phát triển mô hình kinh doanh mới

 

Dự án thực tế

 

Chiến lược tăng trưởng cho doanh nghiệp ngành hàng bán lẻ

Đánh giá & đề xuất chiến lược tăng trưởng doanh thu cho một trong những doanh nghiệp chuỗi bán lẻ hàng đầu

Mối bận tâm của khách hàng

 • Doanh thu, số lượng khách hàng, giá trị trung bình / đơn hàng tren mỗi cửa hàng thấp?
 • Mô hình kinh doanh, danh mục sản phẩm, vị trí của mỗi cửa hàng, layout trưng bày của các cửa hàng như thế nào là phù hợp?

Phương pháp của Babuki

 • Chúng tôi đã phân tích, đánh giá chi tiết thị trường: các phân khúc, mức độ cạnh tranh, khách hàng,…
 • Chúng tôi cũng phân tích, đánh giá chi tiết mô hình kinh doanh thành công của các chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công trên thế giới cũng như tại Việt Nam: danh mục sản phẩm, trưng bày hàng hóa, chuối giao nhận, vị trí cửa hàng,…
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng công ty (các vấn đề kinh doanh, tài chính, nhân sự,… mô hình kinh doanh, lỗi thế cạnh tranh,…)

Giá trị mang đến cho khách hàng

 • Đề xuất mô hình kinh doanh phù hợp: khách hàng mục tiêu, danh mục sản phẩm, và chuỗi cung ứng,…
 • Đề xuất mô hình kinh vận hành một cửa hàng chuẩn hóa: diện tích, bề ngang, vị trí, layout, doanh thu tối thiểu, % chi phí nhân sự, % chi phí điện nước,…
 • Cung cấp guidline hướng dẫn trong việc khảo sát và lựa chọn vị trí tối ưu cho mở cửa hàng mới
 • Xây dựng & chuẩn hóa một số quy trình chính: đưa hàng hóa lên kệ, tuyển dụng & đào tạo,…