Đăng bởi Babuki JSC vào 13/04/2020

Tuyên bố tầm nhìn thể hiện mục tiêu cuối cùng của tổ chức. Tuyên bố sứ mệnh là một mô tả về những gì một tổ chức thực sự làm – hoạt động kinh doanh của nó là gì – và tại sao nó làm điều đó.

Tuyên bố tầm nhìn

Hiểu công cụ

Điều rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào là có tầm nhìn dài hạn rõ ràng và có thể đạt được; một tuyên bố tầm nhìn hướng dẫn mọi giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên trong việc đạt được cùng một mục tiêu của tổ chức.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Tuyên bố tầm nhìn trả lời câu hỏi ‘Doanh nghiệp của chúng ta muốn trở thành gì?’ và thường là một câu nói truyền cảm hứng, rõ ràng và đáng nhớ thể hiện vị trí lâu dài mong muốn của công ty. Nó thúc đẩy nhân viên nỗ lực thêm và thường mang lại hiệu suất cao hơn. Bởi vì phần thưởng tiền bạc chỉ thúc đẩy một phần nhân viên, điều quan trọng là sử dụng các công cụ khác như tầm nhìn chiến lược để tăng động lực của họ. (

Tuyên bố tầm nhìn cũng chỉ ra những nguồn lực, năng lực và kỹ năng nào sẽ cần thiết để đạt được mục tiêu trong tương lai. Bằng cách này, nó hướng dẫn việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Tuyên bố tầm nhìn liên quan chặt chẽ với ‘ý định chiến lược’ – điều mà lãnh đạo mong muốn nhưng chưa thể thực hiện được do thiếu nguồn lực và khả năng.

Lợi ích của tuyên bố tầm nhìn

Không phải tất cả các tuyên bố tầm nhìn đều tốt như nhau. Có một vài tuyên bố tầm nhìn rất chung chung hoặc tập trung vào các mục tiêu tài chính và kết quả là, tạo động lực kém cho nhân viên. Nhưng nếu một công ty nỗ lực đủ để tạo ra tuyên bố tầm nhìn tốt, nó sẽ mang lại những lợi ích sau:

 • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên;
 • Cung cấp một mục đích để làm việc;
 • Đặt mục tiêu kéo dài (mục tiêu không thể đạt được với các tài nguyên và khả năng hiện tại);
 • Hướng dẫn các nhà quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Cách tạo một tuyên bố tầm nhìn

Tạo ra một tuyên bố tầm nhìn là bước đầu tiên quan trọng trong quy trình quản trị chiến lược. Các bước để viết một tuyên bố hiệu quả được hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Bước 1. Tập hợp một nhóm các nhà quản lý, nhân viên và cổ đông

Tầm nhìn là tuyên bố phải được hiểu bởi tất cả nhân viên ở tất cả các cấp. Càng nhiều người càng tốt nên tham gia vào quá trình này vì sự tham gia dẫn đến cam kết mạnh mẽ hơn đối với tầm nhìn của công ty. Sau khi chọn những người sẽ tham gia, bạn cũng nên nói sơ bộ cho họ về tầm nhìn của tổ chức và yêu cầu mọi người lấy đó làm nền.

Bước 2. Yêu cầu mọi người viết phiên bản tầm nhìn của riêng họ

Bước tiếp theo là yêu cầu mọi người viết phiên bản tuyên bố của riêng mình và gửi cho nhóm chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được báo cáo, nhóm đó sẽ kết hợp các tầm nhìn dự thảo trong số tất cả các bài đã nộp. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết mọi quan điểm mâu thuẫn về mục tiêu cuối cùng của công ty.

Bước 3. Sửa lại tuyên bố và trình bày phiên bản cuối cùng

Tuyên bố dự thảo nên được đưa lại cho các thành viên vào lần sửa đổi cuối cùng. Khi nhận được phản hồi, phiên bản cuối cùng của tuyên bố tầm nhìn nên được trình bày cho mọi nhân viên.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Đừng quên rằng một tuyên bố tầm nhìn nên là một câu rõ ràng, truyền cảm hứng và đáng nhớ.

Ví dụ về tuyên bố tầm nhìn

Cách tốt nhất để học cách tạo ra một tuyên bố tầm nhìn là nhìn vào các ví dụ tốt và tệ hiện có.

Tuyên bố tầm nhìn tốt

 • Chevron: Trở thành công ty năng lượng toàn cầu được ngưỡng mộ nhất vì con người, sự hợp tác và hiệu suất.
 • Feeding America: Một nước Mỹ không đói.
 • Habitat for Humanity: Một thế giới nơi mọi người đều có chỗ ở đàng hoàng.
 • Microsoft: Một máy tính trên mỗi bàn và ở mọi nhà.
 • Save the Children: Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới trong đó mọi trẻ em đều có quyền sinh tồn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Tuyên bố tầm nhìn kém

 • General Motors: Thiết kế, xây dựng và bán những chiếc xe tốt nhất thế giới.
 • Ikea: Tại Ikea, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho nhiều người. (Điều này là không thể đạt được)
 • Samsung: Truyền cảm hứng cho thế giới, tạo ra tương lai. (Tuyên bố tầm nhìn này quá mơ hồ và không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào)

Tuyên bố sứ mệnh

Hiểu công cụ

Thường được gọi là “uy tín”, “triết lý”, “giá trị cốt lõi” hoặc “khát vọng của chúng tôi”, tuyên bố sứ mệnh của tổ chức là tuyên bố xác định mục đích cốt lõi hoặc lý do tồn tại của nó. Nó cho biết một công ty là ai và nó làm gì.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Theo P. Drucker, người được gọi là cha đẻ của quản lý hiện đại, một sứ mệnh là hướng dẫn chính trong việc tạo ra các kế hoạch, chiến lược hoặc đưa ra quyết định hàng ngày. Đây là một công cụ truyền thông quan trọng truyền tải thông tin về tổ chức các sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mục tiêu, thị trường địa lý, triết lý, giá trị và kế hoạch phát triển trong tương lai cho tất cả các bên liên quan.

Nói cách khác, mọi lý do chính khiến công ty tồn tại phải được phản ánh trong tuyên bố  sứ mệnh của nó, vì vậy bất kỳ nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng hoặc cộng đồng nào cũng sẽ hiểu được động lực đằng sau các hoạt động của tổ chức.

Có hai loại tuyên bố sứ mệnh: (

Tuyên bố sứ mệnh hướng khách hàng

Tuyên bố sứ mệnh định hướng khách hàng xác định mục đích của tổ chức về mặt đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc cung cấp giải pháp cho họ. Chúng cung cấp sự linh hoạt hơn các sứ mệnh định hướng sản phẩm và có thể dễ dàng thích nghi với môi trường thay đổi.

Ví dụ: tuyên bố “kết nối mọi người” của Nokia là hướng tới khách hàng. Nó không chỉ tập trung vào điện thoại di động hoặc điện thoại thông minh. Nó cung cấp một giải pháp cho nhu cầu của khách hàng và có thể dễ dàng hoạt động cách đây 50 năm và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Tuyên bố sứ mệnh này cũng mang lại sự linh hoạt chiến lược hơn cho công ty. Trong trường hợp của Nokia, hãng có thể bắt đầu cung cấp phần mềm VoIP để cho phép các cuộc gọi được thực hiện qua internet và sứ mệnh của nó vẫn còn hiệu lực.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh định hướng sản phẩm

Tuyên bố sứ mệnh định hướng sản phẩm tập trung vào những sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẽ phục vụ hơn là giải pháp nào để cung cấp cho khách hàng. Những tuyên bố này ít linh hoạt hơn vì hầu hết các sản phẩm có vòng đời ngắn và khả năng mở rộng thị trường hạn chế.

Ví dụ, công ty xác định hoạt động kinh doanh của mình là “cung cấp các sản phẩm bảo hiểm y tế tốt nhất” có thể khó khăn để phát triển sang các loại sản phẩm bảo hiểm khác.

Thành phần của tuyên bố sứ mệnh

Là một tuyên bố sứ mệnh hiệu quả, nó phải bao gồm 9 thành phần sau:

 1. Khách hàng. Khách hàng của bạn là ai? Làm thế nào để mang lại lợi ích cho họ?
 2. Sản phẩm hoặc dịch vụ. Các sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà bạn cung cấp là gì? Sự độc đáo của chúng?
 3. Thị trường. Công ty đang hoạt động tại thị trường địa lý nào?
 4. Công nghệ. Công nghệ cơ bản của công ty là gì?
 5. Quan tâm đến sự sống còn. Công ty có cam kết tăng trưởng và vững mạnh tài chính?
 6. Triết học. Những niềm tin, giá trị và triết lý cơ bản hướng dẫn hoạt động công ty là gì?
 7. Quan niệm bản thân. Các điểm mạnh, năng lực hoặc lợi thế cạnh tranh của công ty là gì?
 8. Quan tâm đến hình ảnh cộng đồng. Công ty có trách nhiệm xã hội và thân thiện với môi trường?
 9. Quan tâm đến nhân viên. Công ty đối xử với nhân viên của mình như thế nào?

Lợi ích của tuyên bố sứ mệnh

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu xem việc có và truyền đạt tuyên bố sứ mệnh có giúp tổ chức đạt được hiệu suất cao hơn không. Kết quả không đồng nhất. Một số nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ tích cực giữa các tuyên bố sứ mệnh bằng văn bản và hiệu suất tổ chức cao hơn, trong khi các nghiên cứu khác không tìm thấy hoặc thậm chí là mối quan hệ tiêu cực.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Một trong những lý do có thể là hầu hết các công ty tạo ra tuyên bố sứ mệnh chỉ vì chạy theo xu hướng và bỏ ra rất ít nỗ lực để thực sự truyền đạt sứ mệnh đó cho các bên liên quan. Nếu một tổ chức liên tục sửa đổi tuyên bố sứ mệnh của mình và coi nó như một tài liệu sống, thì sẽ giúp đạt được hiệu suất cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng nhiệm vụ mang lại những lợi ích sau:

 • Thông báo cho các bên liên quan về các kế hoạch và mục tiêu của tổ chức;
 • Thống nhất nhân viên nỗ lực trong việc theo đuổi mục tiêu của công ty;
 • Phục vụ như một công cụ quan hệ công chúng hiệu quả;
 • Cung cấp cơ sở để phân bổ nguồn lực;
 • Hướng dẫn ra quyết định chiến lược hoặc hàng ngày;
 • Cho thấy sự chủ động của tổ chức.

Cách tạo một tuyên bố sứ mệnh

Tạo một tuyên bố sứ mệnh là bước đầu tiên quan trọng trong việc xác định rõ ràng lý do kinh doanh của bạn. Khó để có thể làm đúng. Các bước và hướng dẫn dưới đây có thể giúp bạn viết một tuyên bố sứ mệnh hiệu quả.

Bước 1. Tập hợp một nhóm các nhà quản lý, nhân viên và cổ đông

Sứ mệnh là tuyên bố phải được nhân viên các cấp hiểu. Tập hợp nhiều người hơn sẽ cho phép bạn tìm hiểu cách mỗi người trong số họ nhìn nhận một tổ chức và mục đích cốt lõi của nó. Ngoài ra, nhân viên sẽ hỗ trợ cho tuyên bố sứ mệnh nhiều hơn nếu họ tham gia vào quá trình tạo ra nó.

Bước 2. Trả lời tất cả 9 câu hỏi cho một tuyên bố sứ mệnh hiệu quả

Một tuyên bố sứ mệnh toàn diện cần bao gồm tất cả 9 thành phần (đã nêu trên). Chỉ vậy thì nó mới có thể mang lại lợi ích cho một công ty. Ở giai đoạn này, hãy cố gắng trả lời trung thực tất cả các câu hỏi và xác định khách hàng, thị trường, giá trị của bạn, … Có thể mất rất nhiều thời gian nhưng nó lại rất đáng giá.

Bước 3. Tìm sự kết hợp tốt nhất

Thu thập câu trả lời từ mọi người và cố gắng kết hợp một tuyên bố sứ mệnh từ chúng. Trong quá trình này, bạn có thể chắc chắn rằng mọi người đều hiểu lý do hoạt động của công ty và không có quan điểm trái ngược nào.

Một vài điều cũng sẽ hữu ích trong việc viết một tuyên bố sứ mệnh hiệu quả:

 • ‘Hình ảnh cộng đồng’, ‘mối quan tâm đến nhân viên’, ‘triết lý’ và ‘khách hàng’ là những thành phần quan trọng nhất của một tuyên bố sứ mệnh;
 • ‘Quyền công dân’, ‘tinh thần đồng đội’, ‘xuất sắc’ và ‘liêm chính’ là những giá trị được sử dụng thường xuyên nhất bởi các công ty có tuyên bố sứ mệnh hiệu quả;
 • Các tuyên bố sứ mệnh có ảnh hưởng thường bao gồm các từ như: ‘cộng đồng’, ‘khách hàng’, ‘nhân viên’, ‘đạo đức’, ‘toàn cầu’ và ‘chất lượng / giá trị’;
 • Tuyên bố sứ mệnh nên hướng đến khách hàng;
 • Sử dụng ít hơn 250 từ;
 • Hãy truyền cảm hứng và bền bỉ.

Mọi tuyên bố sứ mệnh phải được truyền đạt tới các bên liên quan của tổ chức để mang lại tác động tích cực. Nó phải liên tục được sửa đổi và điều chỉnh để đáp ứng bất kỳ tình huống thay đổi nào.

Ví dụ về tuyên bố sứ mệnh

Cách tốt nhất để học cách tạo ra một tuyên bố sứ mệnh có ảnh hưởng là xem xét các ví dụ hiện có. Cùng xem 3 ví dụ về tuyên bố sứ mệnh và kiểm tra chúng với các thành phần đã nêu trên.

Tuyên bố sứ mệnh của FedEx

“FedEx Corporation sẽ tạo ra lợi nhuận tài chính vượt trội cho các cổ đông của mình (5) bằng cách cung cấp các dịch vụ hậu cần, vận chuyển và thông tin liên quan (2) có giá trị gia tăng cao (7) thông qua các công ty điều hành tập trung.

Các yêu cầu của khách hàng (1) sẽ được đáp ứng với chất lượng cao nhất phù hợp với từng phân khúc thị trường được phục vụ (3). FedEx Corporation sẽ cố gắng phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với nhân viên của mình (9), đối tác và nhà cung cấp.

An toàn sẽ được ưu tiên trong tất cả các hoạt động (9). Các hoạt động của công ty sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên nghiệp cao nhất. (6) “

Tuyên bố sứ mệnh của FedEx thiếu câu trả lời về công nghệ (4) và trách nhiệm xã hội (8), đây là một trong những đặc điểm chính phải có trong tuyên bố thành công. Tuyên bố sứ mệnh này là định hướng sản phẩm.

Tuyên bố sứ mệnh của Intel

“Làm hài lòng khách hàng (1), nhân viên (9) và cổ đông (5) của chúng tôi bằng cách không ngừng đưa ra những tiến bộ về nền tảng và công nghệ (2,4) trở nên thiết yếu đối với cách chúng ta làm việc và sinh sống.”

Tuyên bố sứ mệnh của Intel kém vì thiếu 4 thành phần: thị trường (3), triết lý (6), quan niệm bản thân (7) và hình ảnh cộng đồng (8). Sứ mệnh này hướng đến khách hàng nhưng không sử dụng bất kỳ giá trị nào trong 4 giá trị hàng đầu và quá ngắn.

Tuyên bố sứ mệnh của Toyota

“Toyota sẽ dẫn đường cho tương lai của việc di chuyển, làm phong phú thêm cuộc sống trên toàn thế giới (3) với những cách di chuyển an toàn và có trách nhiệm nhất (6) cho mọi người (1). Thông qua cam kết về chất lượng, liên tục đổi mới (4, 7) và tôn trọng hành tinh (8), chúng tôi đặt mục tiêu vượt quá mong đợi và được đền đáp bằng một nụ cười.

Chúng tôi sẽ đáp ứng các mục tiêu đầy thách thức (5) bằng cách thu hút tài năng và niềm đam mê của mọi người (9), những người tin rằng luôn có cách tốt hơn (6).”

Toyota chỉ bỏ lỡ đề cập đến sản phẩm của mình. Tuyên bố sứ mệnh của họ hướng đến khách hàng, truyền cảm hứng và bền bỉ nhưng không đề cập rõ ràng đến khách hàng hoặc trách nhiệm xã hội.

Sự khác biệt giữa tuyên bố tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh thường được phát triển và sử dụng cùng một mục đích. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn rằng tầm nhìn và sứ mệnh có thể được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng thực sự thì không.

Tầm nhìn Sứ mệnh
Mục đích
Cho biết những điều tổ chức nhằm đạt được. Xác định những gì tổ chức hiện đang làm.
Trả lời cho câu hỏi
Chúng ta muốn trở thành gì? Chúng ta làm gì?
Thành phần
 • Mục tiêu
 • Giá trị
 • Khách hàng
 • Sản phẩm và dịch vụ
 • Thị trường
 • Công nghệ
 • Quan tâm đến sự sống còn
 • Triết học
 • Quan niệm bản thân
 • Quan tâm đến hình ảnh công cộng
 • Quan tâm đến nhân viên
Tương lai hay hiện tại?
Nói về tương lai Nói đến hiện tại
Được phát triển dành cho ai?
Nhân viên của công ty Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác và cộng đồng
Cái nào được tạo trước?
Phát triển trước Chỉ được phát triển khi đã có tầm nhìn
Có hay thay đổi không?
Hiếm khi thay đổi vì phải mất nhiều năm để đạt được hầu hết các mục tiêu Thường thay đổi mỗi khi công ty quyết định mạo hiểm vào một thị trường mới, hay phát triển sản phẩm /dịch vụ mới, …

Có sự khác biệt giữa hai tuyên bố và nên phân biệt rõ ràng. Hai tuyên bố này đều quan trọng đối với công ty, và các nhà lãnh đạo nên cân nhắc và cố gắng để tạo ra tuyên bố tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh hiệu quả nhất có thể.

Babuki sẵn lòng hỗ trợ, tư vấn anh/ chị về các thông tin thị trường hữu ích, đầu tư/ gọi vốn và giải pháp công nghệ. Anh/ chị có thể BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU TỚI BABUKI

Các bài viết liên quan về chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh:

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Chiến lược Chuyển đổi số

  4 chiến lược doanh nghiệp trong thế giới kỹ thuật số

  Thay vì chỉ thích nghi, chúng ta cần hợp tác sâu rộng và thúc đẩy các chuyển đổi dựa trên kỹ năng. Những cá nhân và doanh nghiệp không thay đổi sẽ khó tồn tại.

  22/02/2022 • Babuki JSC
  Chiến lược Marketing / CX

  CEO Facebook: “Metaverse là biên giới tiếp theo trong việc kết nối con người”

  Nhân dịp Facebook Inc đổi tên thành Metaverse Platforms Inc, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã viết một bức thư trên tài khoản Facebook của anh. Bài viết này biên dịch lại toàn bộ nội dung bức thư.

  29/10/2021 • Babuki JSC
  Tài liệu Chiến lược Chiến lược thâm nhập thị trường

  Ebook – Chiến lược thâm nhập thị trường P2

  Cuốn ebook phân tích 8 cách thâm nhập thị trường, 3 kiểu chiến lược và 5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho doanh nghiệp.

  24/07/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Chiến lược

  6 lý do hàng đầu khiến doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

  Bài viết đúc kết 6 lý do khiến nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại và những gợi ý giúp doanh nghiệp tránh những sai lầm này.

  20/07/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Chiến lược

  4 hình thức chuyển đổi số doanh nghiệp cần hiểu rõ

  Không phải sự gián đoạn kỹ thuật số đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, mà chính “FOMO kỹ thuật số” đã thúc đẩy quá trình này (FOMO: Nỗi sợ bị mất cơ hội).

  19/07/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Chiến lược

  Chuyển đổi số Doanh nghiệp: Chiến lược, Lộ trình và Đánh giá hiệu quả

  Các bí quyết xây dựng chiến lược, lộ trình và đánh giá hiệu quả của Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tránh sai sót, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nguồn lực để phát triển vượt bậc.

  10/07/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Chiến lược

  Chuyển đổi số là gì? Vì sao cần chuyển đổi số?

  Chiến lược chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp sống sót và phát triển trong tương lai khi mà công nghệ trở thành động lực chính của nền kinh tế.

  10/07/2021 • Babuki JSC
  Khởi nghiệp Chiến lược

  Tổng quan về Khởi nghiệp tinh gọn

  Ra mắt một doanh nghiệp mới — cho dù đó là một startup công nghệ, một doanh nghiệp nhỏ hay một sáng kiến ​​trong một…

  04/07/2021 • Babuki JSC
  Chiến lược Chiến lược kinh doanh Mô hình kinh doanh

  3 cách thức để Đổi mới Mô hình kinh doanh

  Đổi mới mô hình kinh doanh là một điều tuyệt vời. Nói một cách đơn giản nhất, nó không yêu cầu công nghệ mới cũng…

  03/07/2021 • Babuki JSC
  Chiến lược Chiến lược kinh doanh Khởi nghiệp Mô hình kinh doanh

  Mô hình kinh doanh là gì?

  Mô hình kinh doanh mô tả cách thức một tổ chức tạo ra, cung cấp và nắm bắt giá trị. Nó có thể được mô…

  02/07/2021 • Babuki JSC