Cùng nhìn vào đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi

Cùng nhìn vào đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi
Có phải các tập đoàn / công ty lớn qus phân cấp (nhiều lớp báo cáo) và khởi nghiệp (startup) quá hỗn loạn đối với bạn? Chúng tôi là một sự kết hợp của cả hai thế giới. Tại iConsulting, bạn là một phần của tập thể(đội) ham học hỏi, năng động và đầy tham vọng. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn sự tự chịu trách nhiệm và những thử thách ngay từ những ngày đầu để bạn có thể phát triển nhanh chóng cũng như học được điều gì đó mới mỗi ngày.

Như là một thành viên của iConsulting
Chúng tôi mang đến cho bạn:

Iconsulting
Sự tự chịu trách nhiệm cá nhân, tự do lựa chọn và các hình thức đào tạo để thúc đẩy sự phát triển cá nhân của bạn
Iconsulting
Hệ thống phân cấp ngang hàng(flat hierarchies) và giao tiếp trực tiếp cho phép thực hiện hoá ý tưởng của riêng bạn
Iconsulting
Làm viện theo nhóm(team) và vui chơi cùng nhau với các hoạt động ngoài công việc

Quy trình tuyển dụng gồm 4 bước chính

01

Thẩm định hồ sơ

Sau khi bạn nộp hồ sơ, bộ phận tuyển dụng của chúng tôi sẽ rà soát và thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng.Chúng tôi sẽ sớm phản hồi tới bạn sớm nhát có thể, thường thì khoảng 2-3 ngày
02

Phỏng vấn sơ bộ

Chúng tôi muốn hiểu thêm về bạn nên mời bạn tham gia một buổi trao đổi trực tiếp hoặc qua điệnthoại với bộ phận nhân sự của chúng tôi. Trong một vài trường hợp, có thể một bài đánh giá cụthể (online test/ case study) sẽ được tổ chức
03

Gặp gỡ và làm việc với đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi mời bạn đến thăm văn phòng của chúng tôi, nơi bạn có dịp tiếp xúc và làm việc bước đầuvới một số thành viên trong đội ngũ(team) của chúng tôi. Bao gồm cả bước này thì toàn bộ quytrình tuyển dụng không quá 30 ngày
04

Đề nghị công việc (Job offer)

Chúc mừng, bạn thực sự là người chúng tôi tìm kiếm và chúng tôi mong muốn bạn là một thành viêncủa gia đình iConsulting

Khám phá các vị trí đang tuyển

Department

Don’t hesitate talk to us more

Leave a message for us

Liên hệ