Các dịch vụ của chúng tôi

Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
 • Phân tích, đánh giá mức độ tiềm năng của thị trường
 • Phân tích, đánh giá mức độ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích hành vi của khách hàng tiêu dùng mục tiêu
Chiến lược công ty/bộ phận
Chiến lược công ty/bộ phận
 • Định hướng chiến lược trong tương lai để khai thác tốt nhất cơ hội thị trường cũng như năng lực thực thi của công ty
 • Xây dựng mô hình kinh doanh tối ưu / đột phá cũng như lợi thế cạnh tranh bền vững
Chiến lược kinh doanh
Chiến lược kinh doanh
 • Tiềm năng tăng trưởng từ lĩnh vực kinh doanh hiện tại
 • Mức độ tiềm năng của sản phẩm / dịch vụ mới
 • Cơ hội tăng trưởng từ lĩnh vực kinh doanh / mô hình kinh doanh mới
Chiến lược thâm nhập thị trường
Chiến lược thâm nhập thị trường
 • Phân tích, đánh giá cách thức thâm nhập thị trường phù hợp nhất với năng lực, nguồn lực của công ty
 • Phân tích, lựa chọn, hỗ trợ triển khai kênh phân phối
Chiến lược mua bán & sáp nhập
Chiến lược mua bán & sáp nhập
 • Phân tích, đánh giá cơ hội kinh doanh cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong mua bán & sáp nhập
 • Phân tích & giới thiệu danh sách đối tác / nhà đầu tư tiềm năng cũng như điểm mạnh. điểm yếu của từng đơn vị
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp: chiến lược, doanh thu, khách hàng, chi phí, dòng tiền, cấu trúc / tổ chức, kênh phân phối
 • Đề xuất giải pháp & kế hoạch triển khai tối ưu
 • Hỗ trợ thực thi

Các hình thức của dịch vụ tư vấn

Trao đổi với chuyên gia

Trao đổi từ xa: qua điện thoại, email,… hoặc gặp mặt trực tiếp

Khảo sát nghiên cứu thị trường từ phản hồi của các chuyên gia

Công ty sẽ nhận được thông tin đề xuất 3-5 chuyên gia tư vấn phù hợp nhất trong vòng 48 giờ. Công ty có thể trao đổi trực tiếp với ứng viên để hiểu rõ hơn năng lực của chuyên gia tư vấn.

Tư vấn giải pháp cụ thể cho công ty

Phân tích, đánh giá tiềm năng cơ hội thị trường hoặc tư vấn chiến lược công ty / tăng trưởng / mua bán & sáp nhập
Các hình thức của dịch vụ tư vấn

Hỗ trợ thực thi giải pháp

Tư vấn chiến lược như một thành viên Ban giám đốc / Hội đồng quản trị hoặc hỗ trợ triển khai giải pháp như một thành viên trong công ty

Đào tạo

Các khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn hoặc khóa đào tạo thiết kế theo nhu cầu của công ty

Chia sẻ tri thức

Thông tin, kinh nghiệm, câu chuyện thiết thực về Chiến lược, Quản trị và Khởi nghiệp
Phân tích thị trường

Thử thách trong phân tích thị trường

Phân tích thị trường là một công việc không hề dễ dàng. Có rất nhiều thứ cần quản lý và vấn đề cần phải vượt qua. Đa phần các công ty phải trải qua 4 thử thách trong quá trình phân tích thị trường.
Thử thách trong phân tích thị trường
4 kỹ năng cần có khi phỏng vấn phân tích thị trường
Phân tích thị trường

4 kỹ năng cần có khi phỏng vấn phân tích thị trường

Một dự án phân tích thị trường luôn đi liền với phỏng vấn chuyên sâu. Thông tin thứ cấp có thể không có sẵn hoặc đã lỗi thời. Do đó, việc trao đổi với các chuyên gia trong cuộc phỏng vấn là rất quan trọng. Babuki xin liệt kê 4 kỹ năng cần có khi phỏng vấn phân tích thị trường.
Chiến lược kinh doanh / doanh nghiệp

Chiến lược sản phẩm iPhone SE - Sản phẩm đặc biệt của Apple

Vào giữa tháng 4 năm 2020, Apple đã âm thầm cho ra mắt mẫu iPhone SE 2020, đây là phiên bản kế nhiệm của iPhone SE - đời đầu tiên đã được cho ra mắt vào năm 2016. Dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh thì đây thực sự là một chiến lược khôn ngoan.
Chiến lược sản phẩm iPhone SE - Sản phẩm đặc biệt của Apple

Chúng tôi rất vui được hỗ trợ công ty

Tìm giải pháp tư vấn